No799谭睿琪写真套图72P谭睿琪秀人网

No799谭睿琪写真套图72P谭睿琪秀人网

夏至一阴始生,至秋阴气盛长,内伏之阳邪,与阴相遇,邪正相持,故发为往来寒热之疟。 异而询之,农家子曰∶此豕自么时即患足弱不能行立,恒卧而食。

 膏者弱水膏脂腻,砂者精结沙石形;劳者房劳发作痛,更有尿血不痛真。少阴病,六七日,腹胀,不大便者,急下之,宜大承气汤。

(肾冷多辛,其液涕。 后人咸谓清内热而主降下,乃不明经义、物性故耳!夫凡物有可升可降者,配发散之药则升,配破泄之药则降。

予故曰∶服平和汤而愈者,原不死之病,勿药亦可;服平和汤而后成不救者,医之罪也。《平脉篇》曰∶浮为在表,沉为在里,数为在腑,迟为在脏。

 膀胱阴虚者,六味饮,火盛合滋肾丸。 气味苦寒,能清热中消渴,盖能助水土之气,上滋心肺者也。

近时以为新有之斑砂,乃失于涉略故耳!夫热邪在于皮肤,或寒邪化热而后成斑,若卒中而即入于内者,面青肢冷,有何斑点?建中两得白术芍,黄芪甘草浮麦谒;麻黄根一把来煎,治汗即止真妙诀。

Leave a Reply